Budapesti
iroda

Budapesti iroda


Tevékenységünk lefedi a kármentesítés teljes vertikumát: a szennyezések okozta környezeti károk komplex felmérését. Talaj- és talajvíz tisztítását végzünk a Magyarországon tevékenységet folytató nagy olajtársaságok (MOL, Shell, OMV), a MÁV Zrt., különböző gyógyszergyárak, vegyi és ipari üzemek megbízása alapján.

Cégünk ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabvány szerinti tanúsítással rendelkezik.

A szennyezett területek nagy számban végzett tényfeltáró vizsgálatai a szennyezési profil felvételén túlmenően kiterjednek a talajban, talajvízben végbemenő fizikai-, kémiai- és biológiai folyamatok vizsgálatára és a potenciális szennyezési transzportfolyamatok modellezésére, a környezetkárosodás kockázatának elemzésére.

A kármentesítési-kivitelezési tevékenységünk során évente több tízezer tonna talaj és több százezer m3 talajvíz mentesítése, tisztítása valósul meg.

Az általunk jelenleg alkalmazott eljárások:

Talajkezelés:
  • talajmosás,
  • talajlevegőztetés,
  • ex situ és in situ biodegradációs kezelés

Talajvízkezelés:
  • talajvíz kitermelésen és a kitermelt víz fizikai-, kémiai- módszerekkel történő tisztítása (szkimmelés, sztrippelés aktív szenes adszorpció, kémiai oxidáció, nehézfémek leválasztása szelektív ioncserével),
  • talajvíz in situ kezelése fizikai-, kémiai-, biológiai módszerekkel (air sparging, kémiai oxidáció, bioremediáció).

Cégünk specifikumaként jelölhető meg, hogy kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettünk a saját kivitelezésű technológiák műszaki fejlesztésére, ehhez kapcsolódóan saját akkreditált analitikai kapacitás fejlesztésére, amely egyúttal a kivitelezett eljárások hatékonyságának mérési kontrolját is ellátja, lehetővé téve a szükséges beavatkozások és módosítások rugalmas és gyorsa elvégzését.

A cég jelenleg több mint 20 fő alkalmazottal működik. Munkatársaink felsőfokú és középfokú képzetséggel rendelkezö szakemberek. Környezetvédelmi területre specializálódott geológus, mikrobiológus, vegyészmérnök, és környezetmérnök szakemberek, illetve vegyész- és környezettechnikusok állnak rendelkezésre.