Decontaminări

Decontaminări

Intergeo oferă toate serviciile necesare cu privire la site-urile contaminate, fiind una din companiile lider din acest domeniu.


Prin know how-ul dobândit în timp, oferim servicii complete începând cu proiectare, construcţie, întreţinere şi monitorizare pentru containere de remediere.

Domenii:

• investigare şi evaluare substanţe poluante
• proiecte de remediere
• concepte instalaţii de decontaminare
• alegerea tehnologiei de remediere
• construire şi instalare containere de remediere
• întreţinere containere de remediere
• monitorizare şi analize de laborator
• întocmire rapoarte

Experienţa noastră are la bază peste 3.000 de remedieri ale solului şi apei freatice finalizate cu succes.