Managementul
deşeurilor

Managementul deşeurilor

INTERGEO întocmeşte planuri de management al deşeurilor pentru întreprinderi, oraşe şi comunităţi.

Planurile de management al deşeurilor industriale se axează pe reducerea deşeurilor de producţie. Prin analiza fluxurilor de deşeuri se stabilesc potenţialele de minimalizare a cantităţilor de deşeuri. Măsurile de prevenire a producerii deşeurilor sunt cuprinse într-un plan de management al deşeurilor.

Pentru localităţi şi comunităţi pregătim Planuri Generale de Management al Deşeurilor, bazate pe analize curente detaliate, care includ toate aspectele relevante de la colectare, tratere şi depozitare pentru o perioadă medie de 15-20 de ani.