Çevre
Sağlığı ve
Güvenliği

Çevre Sağlığı ve Güvenliği

Firmamız tek bir kaynaktan çevre koruma ve iş güvenliği alanında danışmanlık hizmeti sunan birkaç şirketten biridir.

INTERGEO çevre kanunu, iş güvenliği ve tesis hukuku alanlarında müşterilerine hizmet vererek yasal uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Hizmet alanlarımız:

Çevre koruma
Emisyonlar
Atık su
Koku ölçümleri
İşçi Güvenliği
Yangından korunma
Patlamaya karşı koruma

Şirket ve tesisler satın alınır veya satılırlarken tarihsel kirlilik araştırmaları yanında Çevre Sağlık ve Güvenlik durum tespiti değerlendirme çalışmaları yapmaktayız. Burada maksat bilinen veya daha sonra ortaya çıkabilecek kirlilik veya kazalar hakkında alıcı ve satıcının riskini en aza indirgemektir.

Firmamız bir iş sağlığı ve güvenliği merkezi olarak koruma, sağlık ve önleyici güvenliği de kapsayacak tüm metotları kullanarak çalışır. Sağlam bir hukuki temele sahip olabilmeniz için gerekli belgeleri ve raporları hazırlar, başvuruları sizin adınıza yaparız.