İyileştirme
Arıtma

İyileştirme - Arıtm

Temizleme gerektiren kirlenmiş sahalar için, temizleme sisteminin birinci aşaması olan temizleme faaliyet planlama ve değerlendirme aşamasında yürütülen saha temizleme düzeyi konsantrasyonu için temizleme yöntemi belirleme çalışmalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda INTERGEO olarak

kirlenmiş sahaların arıtma/temizleme konteynırları projelendirme- planlamakta ve üretmekteyiz.

• Arıtıma - Temizleme Planlaması
• Planlama tesisat mühendisliği
• Düşük maliyetli/yüksek verimli arıtım teknolojisinin (remediation methods) seçimi
• Arıtım konteynerinin İnşaası
• Arıtma konteynırın sürekli bakımı ve beraberindeki analizler
• Raporlama

Tecrübelerimizi, 2.000 başarıyla tamamlanmış toprak ve yeraltı suyu temizliği projesinden elde etmiş bulunmaktayız.