Atık
Yönetimi

Atık Yönetimi

Firmamız INTERGEO kentler için sürdürülebilir atık yönetim planları hazırlar. 15-20 yıllık bir ortalama depolama süresi için kentler ve topluluklar için tüm ayrıntılı analizleri içeren Atık Yönetimi Master planları hazırlıyor, atık yönetim planlarımızda üretime entegre olmuş atık önleme üzerinde duruyoruz.