Clienţi & Referinţe

Referinţe

referinte descriere referinte scurta
Bilanţ de mediu de nivel „II” pentru închiderea depozitului, cu investigarea solului şi a apei freatice pentru estimarea contaminării cu produse petroliere; Evaluarea riscului de mediu pentru depozitul închis.
Raport privind cercetarea orientativă a solului şi a apei freatice pentru depistarea reziduurilor poluante şi studiu terenului de fundare din arealul viitorului amplasament al firmei Porsche.
Bilanţ de mediu de nivel „II” pentru închiderea depozitului, cu investigarea poluarii solului si a apei freatice pentru estimarea contaminării cu produse petroliere Evaluarea Impactului asupra mediului la demolarea depozitului